Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Credo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

MedExpress Team

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 22 sierpnia 2013 11:10

Credo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych - Obrazek nagłówka
FOT. WOJCIECH OLKUSNIK / AGENCJA GAZETA
Credo Koalicji Pacjentów Onkologicznych - Nic o Nas bez Nas - Rzetelne Partnerstwo. Jako zwolennicy pracy organicznej z pozytywistycznym nastawieniem do otaczającej rzeczywistości chcemy w partnerski sposób prezentować nasze stanowiska w interesie chorych uwzględniając realia ekonomiczne Naszego Państwa

CREDO POLSKIEJ KOALICJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH:

  1. Wartością nadrzędną jest dla nas godne, możliwie  jak najlepszej jakości najdłuższe życie pacjenta na każdym etapie choroby  nowotworowej.
  2. Stoimy na straży solidaryzmu wszystkich pacjentów, bez względu na ich status społeczny, przekonania  i pochodzenie.
  3. Konsekwentnie i z szacunkiem egzekwować będziemy zapisy obowiązującego prawa.
  4. Jesteśmy merytoryczną, partnerską organizacją dla wszystkich, którzy mądrze i z troską o każdego obywatela sprawują publiczne urzędy.
  5. Jako zwolennicy pracy organicznej z pozytywistycznym nastawieniem do otaczającej rzeczywistości chcemy w partnerski sposób prezentować nasze stanowiska w interesie chorych uwzględniając realia ekonomiczne Naszego Państwa.
  6. Dialog z otoczeniem budować będziemy na racjach i rzeczowych argumentach, jednakże wszelkie przejawy braku woli do spokojnej, rzeczowej wymiany opinii lub blokowanie dotarcia do istotnych dla nas informacji traktować będziemy, jako wypowiedzenie zasady partnerstwa.
  7. W trudnych czasach podejmowanie decyzji o losie  osoby ciężko chorej w kontekście koniecznej dyscypliny finansów publicznych to ryzyko  chronicznego konfliktu – uniknąć go można jedynie dzięki stałemu kontaktowi i wzajemnemu otwarciu na  argumenty. To ze swej strony deklarujemy!
  8. Chcemy w dialogu z otoczeniem doprowadzić do sytuacji, w której zwiększane, ale też  racjonalizowane będą wydatki na ochronę zdrowia z myślą o dostępie polskich pacjentów onkologicznych do najskuteczniejszym metod diagnostyki i terapii.
  9. Z determinacją będziemy tropić i wskazywać wszelkie przejawy niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych i egzekwować decyzje służące uszczelnieniu kanałów  nieuzasadnionego wypływu tych środków z systemu.

„Nic o Nas bez Nas – Rzetelne Partnerstwo”

za Zarząd

dr nauk farm. Leszek Borkowski

Prezes

Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Zobacz także

Katarzyna-Czyzewska-nowe2
Katarzyna Czyżewska

DNUR 2.0: co nowego w refundacji? (część pierwsza)

8 września 2022
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
Katarzyna Czyżewska

DNUR 2.0: co nowego w refundacji? (część druga)

15 września 2022
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Opłata roczna, czyli haracz

4 listopada 2022
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

A w Polsce się nie da?

9 listopada 2022
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Ile szczepionek przeciw COVID-19?

9 grudnia 2022
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Znowu za późno

3 stycznia 2023
Msolecka
Felieton

Mniej niż zero

22 marca 2023