Czy Ministerstwo Zdrowia policzy ilu jest w Polsce psychologów?

Medexpress

Opublikowano 26 lipca 2018, 11:21

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
Medexpress

Opublikowano 26 lipca 2018, 11:21

Kwietniowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia poświęcone było problemom zawodowym środowiska psychologów. Jednym z nich był problem zróżnicowanych dróg kształcenia psychologów oraz wymogów stawianych między innymi szpitalom przez Narodowy Fundusz Zdrowia odnośnie posiadania w zasobach kadrowych psychologów klinicznych. Dlatego zdaniem Związku "zasadne wydaje się gruntowne przeanalizowanie zasobów psychologów w tym psychologów klinicznych w skali kraju, celem dopasowania liczby specjalistów w tej dziedzinie, do rosnących potrzeb społecznych".

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o oszacowanie istniejących w Polsce zasobów kadrowych psychologów, bowiem rozpoznanie prawdziwego stanu tych zasobów, które uwzględniać będzie zróżnicowane drogi kształcenia może być podstawą do weryfikacji wymogów stawianych szpitalom i innym placówkom ochrony zdrowia tak, aby odzwierciedlały one realistyczne a nie teoretyczne możliwości spełnienia tych wymogów.

Zestawienie danych według obecnie obowiązującego podziału psychologów ze specjalizacją i bez specjalizacji z danymi uwzględniającymi inne ścieżki kształcenia (jak psychoterapia i studnia podyplomowe mające zastosowanie w ochronie zdrowia) może się także stać podstawą próby rozwiązania problemów płacowych poprzez związanie wysokości wynagrodzenia z posiadanymi kwalifikacjami niezbędnymi na konkretnych oddziałach. Poza tym pozyskanie danych o liczbie psychologów ze specjalizacją kliniczną na. terenie całego według liczby osób, a nie etatów, pozwoli zweryfikować potrzeby kształcenia psychologów w poszczególnych obszarach Polski i dopasować liczbę miejsc spacjalizacyjnych do tych potrzeb.

Źródło: Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / psycholog / Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28