Liczba porad udzielanych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej zmalała o 40 proc.

Pixabay
Medexpress 2020-11-20 08:31

19 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, którego porządek obrad obejmował informację ministra zdrowia na temat sytuacji pacjentów chorych na inne choroby niż COVID-19, w tym m.in. dostępności leczenia onkologicznego, badań profilaktycznych, zabiegów planowych, dostępności szpitali i personelu medycznego w nagłych przypadkach.

Ministra zdrowia reprezentował podsekretarz stanu Sławomir Gadomski, który w pierwszej części posiedzenia przedstawił głównie informacje statystyczne dotyczące aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia. Poinformowano m.in. że spadek dostępności do świadczeń zdrowotnych w porównaniu do roku poprzedniego wynosi 6%, w zakresie świadczeń onkologicznych w kwietniu i maju nastąpił spadek liczby wystawionych kart DILO, ale w sierpniu i wrześniu ich liczba wyniosła więcej niż w roku 2019. Poinformowano także, że łączne wykonanie ryczałtu szpitalnego to ok. 84%, a liczba porad udzielonych w POZ (nie wliczając teleporad) utrzymuje się na poziomie ok. 90% w stosunku do roku poprzedniego.

O 40% zmalała liczba porad udzielanych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

W następnej części spotkania posłowie, europosłowie oraz goście sygnalizowali aktualne problemy w ochronie zdrowia i zadawali ministrowi szczegółowe pytania. Dotyczyły one w szczególności problemów z dostępnością do świadczeń szczególnie w dziedzinie kardiologii, transplantologii, onkologii, pytano również o dostępność szczepionki na grypę, a także zarzucono Ministrowi, że przedstawiony raport nie obejmuje ostatnich miesięcy, w których znacznie wzrosła liczba zachorowań i zgonów na koronawirusa, a co za tym idzie problemów z dostępnością innych świadczeń. Sygnalizowano również problem z przekształcaniem zbyt dużej ilości oddziałów specjalistycznych na covidowe, co wpływa na znaczne utrudnienie w dostępie do świadczeń zdrowotnych innych niż związane z koronawirusem.

Żródło: NIL

PDF

Zobacz także