Ważne

Minister zdrowia wstrzymał świadczenia w lecznictwie uzdrowiskowym

Medexpress

Opublikowano 14 marca 2020, 11:35

FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Medexpress

Opublikowano 14 marca 2020, 11:35

Rozporządzenie to wprowadza między innymi wstrzymanie udzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284).
Co ważne, zgodnie z ww. rozporządzeniem w okresie od 14 marca br. wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania. Obowiązek ten spoczywa na pacjencie w terminie 21 dni od dnia zakończenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
Zespół Kryzysowy Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Źródło: KIF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lecznictwo uzdrowiskowe / koronawirus
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31