Ministerstwo Zdrowia o uproszczonym dostępie do zawodu ratownika medycznego. Kto może skorzystać?

Medexpress

Opublikowano 11 stycznia 2021, 09:17

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 11 stycznia 2021, 09:17

Jak informuje MZ każda osoba (również obywatel Polski), która uzyskała poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacje do wykonywania zadań zawodowych o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego, jeżeli spełnia następujące warunki:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;

  • posiada:

a) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego, lub

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielnie zgody.

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – minister zdrowia może wydać zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego osobie, która posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielnie zgody.

Wystarczy złożyć do Ministerstwa Zdrowia własnoręcznie podpisany wniosek lub wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegóły: TU

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ratownicy medyczni / ratownictwo medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31