Młodzi lekarze protestowali na ulicach Warszawy

Medexpress

Opublikowano 18 czerwca 2016, 15:00

Fot. Joanna Przybyszewska
Medexpress

Opublikowano 18 czerwca 2016, 15:00

Sobotnią manifestację młodych lekarzy zorganizowało Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Manifestacja była zwieńczeniem trwających od prawie roku działań na rzecz poprawy warunków pracy i specjalizacji młodych lekarzy. Merytoryczne kroki w postaci rozmów z posłami (akcja „Adoptuj posła”) czy wysyłania „recept na dobrą zmianę” do polityków nie przyniosły żadnych rezultatów.

- Jesteśmy zaniepokojeni, że rządzący odwlekają spełnienie obietnicy wyborczej przekładającej się zdrowie Polaków. Uważamy, że ratowanie życia i zdrowia jest obarczone olbrzymim stresem i odpowiedzialnością. Wymaga szerokiej i dogłębnej wiedzy i powinno być dobrze wynagradzane. Nasze postulaty nie ograniczają się tylko do kwestii finansowych, ale proponują szereg rozwiązań zmniejszających biurokrację i dających nam więcej czasu na kontakt z pacjentem - powiedział Krzysztof Ostaszewski, lekarz rezydent wiceprezes Porozumienia Rezydentów OZZL.

Lekarze rezydenci przypominają, że sytuacja kadrowa w opiece zdrowotnej w Polsce jest dramatyczna. Już dzisiaj z liczbą 2,2 lekarzy na 1000 mieszkańców jesteśmy na ostatnim miejscu w krajach Unii Europejskiej. 48% lekarzy w Polsce ma ponad 50 lat, a ponad 40% młodych lekarzy poważnie rozważa emigrację.

– Podobnie sytuacja wygląda zresztą w przypadku innych zawodów medycznych. Kto w tej sytuacji będzie leczył Polaków za kilka lat? – pyta Krzysztof Bukiel przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Postulaty manifestujących lekarzy:

  • przestrzeganie prawa pracy w szpitalach i poradniach,
  • zwiększenie przeznaczanych przez państwo środków na opiekę zdrowotną z obecnych 4,5% PKB (jeden z najniższych odsetków w Europie) na zapowiadane przez obecnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w kampanii wyborczej co najmniej - 6%,
  • zwiększenie profesjonalizmu szkoleń i uzyskanie rzeczywistego dostępu do procedur medycznych
  • zmniejszenie biurokracji, która sprawia, że więcej czasu musimy spędzać przy wypełnianiu dokumentacji niż przy pacjencie,
  • wynagradzanie opiekunów specjalizacji, którzy za szkolenie przyszłych specjalistów nie są wynagradzani,
  • Zgodnie z postulatami płacowymi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Samorządu Lekarskiego z ówczesnym Prezesem a obecnym Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem na czele - zwiększenie pensji lekarzy rezydentów do 2 średnich krajowych.

Zdjęcia: Joanna Przybyszewska

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rezydenci / zarobki w ochronie zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31