NFZ: Więcej pieniędzy dla SOR-ów i IP. O ile wzrośnie stawka bazowa?

Medexpress

Opublikowano 29 maja 2019, 07:27

Medexpress

Opublikowano 29 maja 2019, 07:27

Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany mają na celu urealnienie wartości stawek ryczałtów dobowych określanych dla SOR i IP. Zaproponowane rozwiązanie przewiduje zwiększenie, od dnia 1 lipca 2019 r., o 10 % stawki bazowej dla SOR i IP w stosunku do jej wartości obowiązującej w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Wzrost wysokości stawki bazowej będzie miał przełożenie na zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych, a co za tym idzie wysokość finansowania danych świadczeń opieki zdrowotnej od drugiej połowy 2019 r.

Zmiana jest odpowiedzią na planowaną przez Ministerstwo Zdrowia, od 1 lipca 2019 r., nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego i m.in. planowane zmiany kadrowe w SOR oraz wprowadzenie obowiązkowej segregacji pacjentów zgłaszających się do oddziału, a także realizacją licznych postulatów Świadczeniodawców dotyczących zbyt niskich nakładów finansowych na te zakresy świadczeń.


Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia zmian, w tym zmiany wyceny za punkt szacowany jest, w skali sześciu miesięcy, na około 52 mln PLN.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

SOR / NFZ / izba przyjęć
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31