NFZ: zarządzenie dotyczące opieki paliatywnej i hospicyjnej

nfz
Centrala NFZ opublikowało zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
Medexpress 2019-06-18 11:57
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na wprowadzeniu kodów, które umożliwią elektroniczną weryfikację i walidację świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów i psychologów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Ze względu na to, że ww. przepisy rozporządzenia określają warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, w tym liczbę wykonywanych wizyt lub porad przez personel medyczny w określonym czasie, wskazane jest aby przy rozliczaniu zrealizowanych świadczeń była możliwość ich sprawdzenia.
Dla porad lekarza i psychologa oraz wizyt pielęgniarki i fizjoterapeuty zostały przypisane kody, które będą sprawozdawane przez świadczeniodawcę wraz z datą realizacji świadczenia. Na podstawie tych danych Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał możliwość zweryfikowania, czy warunki udzielania świadczeń określone w przepisach rozporządzenia, odnoszące się do liczby wykonanych porad lub wizyt zostały spełnione zgodnie z rozporządzeniem.
Mając na względzie ocenę ogólną NIK w przeprowadzonej w 2018 r. kontroli świadczeń realizowanych w opiece paliatywnej i hospicyjnej, wprowadzenie kodów określonych w załączniku do projektu zarządzenia i ich sprawozdawanie przez świadczeniodawców, przyczyni się do podniesienia jakości realizowanych świadczeń oraz sprawowania skuteczniejszego nadzoru nad ich wykonaniem.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także