Niekonwencjonalne szkolenia dla lekarzy

romuald krajewski
Naczelna Izba Lekarska wraz z Porozumieniem Rezydentów OZZL podjęli współpracę na rzecz edukacji lekarzy z zakresu komunikacji w pracy.
Paweł Grzybowski 2017-08-05 10:05

W piątek 4 sierpnia przedstawiciele Porozumienia Rezydentów OZZL spotkali się z prof. Romualdem Krajewskim w celu omówienia szczegółów planowanego cyklu szkoleń dla lekarzy z zakresu komunikacji w pracy. Warsztaty mają być prowadzone w ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów NIL. Szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony środowiska lekarzy na rozwój umiejętności interpersonalnych i budowania relacji w pracy w zespole.

Jak podkreślały obie strony, problematyka omawianych warsztatów odpowiada na niezwykle aktualny problem porozumienia ponad luką pokoleniową między młodymi lekarzami ich starszymi kolegami.

- Szkolenia tego typu są niekonwencjonalnym sposobem rozwinięcia swoich umiejętności interpersonalnych oraz pracy w zespole – mówi Krzysztof Hałabuz z Porozumienia Rezydentów OZZL - Warsztaty w małych grupach dają możliwość najbardziej efektywnej nauki. Porozumienie Rezydentów serdecznie zachęca do brania w nich udziału, a także będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, co do tematów kolejnych spotkań.

Prof. Romuald Krajewski patrzy przychylnym okiem na inicjatywę PR, szczególnie w kontekście budowania pozytywnych relacji między lekarzami i w efekcie konsolidacji środowiska.

Pierwsze szkolenie tego typu, organizowane przez Porozumienie Rezydentów planowane jest na 14 października w siedzibie NIL w Warszawie. Docelowo jednak warsztaty mają zostać zaadaptowane, jako stały cykl szkoleń z ramienia NIL.

Organizatorzy chcą, aby szkolenia odbywały się co 2 miesiące przy okazji spotkań członków Porozumienia Rezydentów. Podobne szkolenie będzie prawdopodobnie prowadzone w okolicach Krajowego Zjazdu Delegatów. Kolejnymi tematami zajęć będą negocjacje, asertywność, rozwój umiejętności pracy w zespole oraz zarządzanie oddziałami i placówkami medycznymi.

Jak podkreśla PR szkolenia te mają jeszcze jeden wymiar:

- W momencie, gdy niedobór personelu jest już tak boleśnie odczuwalny przez lekarzy i pracodawców, ważne jest by umieć odmówić szefowi wzięcia kolejnego w miesiącu dyżuru i zadbać o swój czas oraz rodzinę. Brak zastępstw stwarza pole do negocjowania naszych stawek godzinowych, jednak nie jesteśmy na taką sytuację przygotowani. Warto to zmienić, nauczyć się cenić – podkreśla Krzysztof Hałabuz.

*****

Prof. Romuald Krajewski – wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, polski lekarz neurochirurg, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Komitetu Bioetyki Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Jest prezydentem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (European Union of Medical Specialists – UEMS), członkiem Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, kanclerzem Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis.

PDF

Zobacz także