Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jaką umowę podpisała AstraZeneca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 24 marca 2021 15:47

Jaką umowę podpisała AstraZeneca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu? - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages

AstraZeneca podpisała umowę partnerską z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w celu opracowania i realizacji programu edukacyjnego dla pielęgniarek niewydolności serca.

Od września 2021 r., pielęgniarki z Europy Środkowo-Wschodniej będą mogły uczestniczyć w programie edukacyjnym opracowanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przy wsparciu AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology- ESC) dotyczące opieki nad pacjentami z niewydolnością serca1 zalecają, aby w celu zapewnienia ciągłości leczenia, pacjenci pozostawali pod opieką multidyscyplinarnego zespołu pracowników ochrony zdrowia, prowadzonego przez kardiologa współpracującego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarką wyspecjalizowaną w opiece nad chorym z niewydolnością serca. Jednak pomimo wskazania istotnej roli w multidyscyplinarnym zespole w opiece nad pacjentami z niewydolnością serca, szkolenia i edukacja pielęgniarek w tym zakresie są nadal pomijane w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Program, opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne, w oparciu o podręcznik dla pielęgniarek i pacjentów. Efektem takiego szkolenia będzie zapewnienie bardziej jednolitego podejścia do edukacji w zakresie niewydolności serca dla pielęgniarek w Europie Środkowo-Wschodniej. Program poprowadzi prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz, RN, PhD, FESC oraz prof. dr hab. Piotr Ponikowski, MD, PhD, FHFA, FESC, tworząc na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu modelowe centrum w zakresie opieki nad niewydolnością serca. Liderzy z krajów uczestniczących w programie będą odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń w pozostałych częściach regionu. Wsparcie projektu przez AstraZeneca świadczy o zaangażowaniu firmy w zaspokojenie najpilniejszych potrzeb systemu opieki zdrowotnej, w szczególności w zapewnieniu kompleksowej opieki nad pacjentami chorującymi na niewydolność serca.

- Jest to doskonała okazja dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, aby stać się ośrodkiem kształcenia pielęgniarek niewydolności serca oraz podzielić się naszymi doświadczeniami z zespołami z Europy Środkowo-Wschodniej” - powiedział prof. Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz przewodniczący wytycznych ESC z 2016 roku dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca.

Profesor Izabella Uchmanowicz, pielęgniarka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz przewodnicząca Elekt Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions w ESC dodała: „Jako pielęgniarki odgrywamy kluczową rolę w leczeniu i zarządzaniu opieką nad pacjentami z niewydolnością serca. Cieszę się, że jestem zaangażowana w ten niezwykle ważny program. Standaryzacja procesu kształcenia jest niezbędnym, pierwszym krokiem w kierunku formalnego uznania tytułu pielęgniarki niewydolności serca w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Program edukacyjny pielęgniarki niewydolności serca opracowany na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu jest powiązany z inicjatywą AstraZeneca „Global ACT on HF — Accelerate Change Together („Działajmy w obszarze niewydolności serca – razem przyśpieszmy zmianę”) — która ma na celu priorytetowe traktowanie choroby, jaką jest niewydolność serca w ramach systemów opieki zdrowotnej, poprawę dostępu do profilaktyki i diagnostyki oraz poprawę opieki w tej populacji chorych.

- Cieszymy się, że współpracujemy z uniwersytetem w celu wyeliminowania luki w edukacji pielęgniarek niewydolności serca. Jesteśmy przekonani, że ten program pomoże zoptymalizować zintegrowaną opiekę nad osobami z niewydolnością serca, zwiększając poziom wiedzy pacjentów na temat swojej choroby co wpłynie na wyższy poziom samoopieki oraz obniżenie poziomu ponownych hospitalizacji - powiedziała dr Eva Turgonyi, Country Medical and Regulatory Director w AstraZeneca.

Niewydolność serca, która dotyka około 64 milionów ludzi na całym świecie, jest poważnym problemem dla obszaru zdrowia publicznego2. W Europie szacuje się, że 1— 3 proc. dorosłej populacji żyje z niewydolnością serca3, która cechuje się wysoką zachorowalnością i śmiertelnością oraz niską jakością życia. Przyczyną znacznej części wciąż rosnących kosztów związanych z leczeniem niewydolności serca są długotrwałe i powtarzające się hospitalizacje4.

Prowadząc specjalistyczne szkolenia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz AstraZeneca pomogą przygotować pielęgniarki do samodzielnego zapewnienia najlepszej możliwej opieki nad osobami z niewydolnością serca

Źródło: Informacja prasowa

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.