Subskrybuj
Logo małe
Zmień rozmiar
Wyszukiwanie
banner
Medexpress.pl > Ochrona zdrowia > Minister zdrowia ogłasza konkurs na prezesa NFZ

Minister zdrowia ogłasza konkurs na prezesa NFZ

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 14 maja 2018

Minister zdrowia ogłasza konkurs na prezesa NFZ - Obrazek nagłówka

Minister zdrowia ogłosił nabór na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Prezesem Funduszu".

Wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa to m.in.:

  • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, medycyny, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;
  • kompetencje kierownicze;
  • co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  • wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”.

Do zadań wykonywanych na tym stanowisku należy m.in.:

  • prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu;
  • efektywne i bezpieczne zarządzanie funduszami i mieniem Funduszu, w tym gospodarowanie rezerwą ogólną, o której mowa w art. 118 ust. 5 ustawy;
  • opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu na podstawie projektów planów finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu, prognoz, o których mowa w art. 120 ust. 1 i 2 ustawy;
  • realizacja rocznego planu finansowego i planu pracy Funduszu;
  • nadzór nad realizacją zadań oddziałów wojewódzkich Funduszu; podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację, o którym mowa w ustawie o refundacji;
  • monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o refundacji, oraz informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji;

Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 maja2018 r.

Źródło: KPRM

Zobacz także