Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ratownicy mogą być pewni dodatków do wynagrodzenia. Jest projekt nowelizacji ustawy

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 31 maja 2018 09:22

Ratownicy mogą być pewni dodatków do wynagrodzenia. Jest projekt nowelizacji ustawy - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
RCL opublikowało projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Zmiana ta ma na celu prawne usankcjonowanie wypłaty dodatków dla ratowników, dyspozytorów i pielęgniarek PRM.

MZ podkreśla, że ekstremalne warunki pracy, przy stosunkowo niskim wynagrodzeniu, sprawiają, że część ratowników medycznych i pielęgniarek rezygnuje z pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, wybierając bardziej komfortowe warunki pracy i wyższe wynagrodzenie. Od2017 r. ratownicy medyczni prowadzą akcję protestacyjną, a jednym z ich głównym postulatów jest podniesienie wynagrodzenia.

Projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) polegające na przyznaniu dodatków do wynagrodzenia. Dodatek wyniesie 800 zł brutto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w przeliczeniu na jeden etat lub równoważnik etatu. Koszty wypłaty dodatków włączone zostaną w wartość świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez potrzeby ich wyodrębniania przez płatników świadczeń.

Celowym jest wprowadzenie rozwiązania dotyczącego dodatku do wynagrodzenia, a nie w formie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, z uwagi na mogące powstać z tego tytułu dodatkowe koszty. Wzrost podstawy wynagrodzenia ma bowiem wpływ na inne dodatkowe elementy składowe faktycznego wynagrodzenia pracownika, np. dodatki za wysługę lat, są określane procentowo w stosunku do wynagrodzenia. Taka sytuacja spowoduje dodatkowe nieprzewidziane koszty, które mogą spowodować brak środków na wypłatę tych podwyżek. Ponadto należy wskazać, iż ustawa o działalności leczniczej zawiera przepisy stanowiące o przyznaniu dodatków z różnych tytułów. Z tego względu zasadne jest wprowadzenie proponowanych przepisów właśnie w tej ustawie.

Przypomnijmy: Ministerstwo Zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” przyjęli następujące ustalenia:
1. Wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na -etat albo równoważnik etatu dla ratownika medycznego, dyspozytora medycznego w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne niezależnie od formy zatrudnienia o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r.,
2. Wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na, etat albo równoważnik etatu dla ratownika - medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym będącym świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niezależnie od formy zatrudnienia 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r.,
3. Minister Zdrowia podejmie wszelkie działania, aby tzw. „mała” nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym została uchwalona przez Sejm do listopada 2017 r.
4. Minister Zdrowia wystosuje do wojewodów pismo wskazujące na konieczność podjęcia przez nich działań mających na celu zaangażowanie przez dysponentów ZRM dodatkowych środków własnych na podwyższenie wynagrodzeń dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych niezależnie od podwyżek wskazanych w pkt. 1,
5. Wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne zatrudnionych u podwykonawców analogicznie jak pkt. 1,

Projekt: TU

Źródło: RCL

Zobacz także