Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ustawa o zawodzie psychologa będzie musiała poczekać do jesieni

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 sierpnia 2019 13:39

Ustawa o zawodzie psychologa będzie musiała poczekać do jesieni  - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV
16 lipca 2019 roku Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. regulacji odnośnie wciąż nieskończonej ustawy o zawodzie psychologa. Ustawa przyznałaby psychologom prawa do wykonywania zawodu. Ministerstwo odpowiedziało na apel.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na apel Bartłomieja Chmielowca i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów:

- Ministerstwu RPIPS znane są problemy osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać zawód psychologa w Polsce, dlatego też od wielu lat w resorcie pracy podejmowano działania ukierunkowane na uchylenie lub kompleksową zmianę ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów - tłumaczy Stanisław Szwed, sekretarz stanu.

Podkreśla również, że przebieg prac był opisywany Rzecznikom Praw Pacjenta w czasie wymiany pism odnośnie tej tematyki oraz że aktualnie w Ministerstwie trwają prace nad nowym projektem ustawy o zawodzie psychologa. Natomiast, mając na względzie, że końca dobiega VIII kadencja Sejmu RP i obowiązywać będzie dyskontynuacja prac. Sekretarz jest zdania, że zasadne jest wznowienie rządowego procesu legislacyjnego po jesiennych wyborach parlamentarnych.

- Jednocześnie zapewniam, że opracowany w resorcie pracy projekt będzie konsultowany ze środowiskiem psychologów w toku prac legislacyjnych – podsumowuje S. Szwed, sekretarz stanu.

Źródło: OZZP

Zobacz także