Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
MZ

Geriatria wymaga pilnych zmian

MedExpress Team

Paweł Grzybowski

Opublikowano 15 lutego 2018 18:47

Geriatria wymaga pilnych zmian - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Ministerstwo Zdrowia tłumaczy jak zamierza usprawnić system pod kątem potrzeb osób starszych.

Polskie społeczeństwo się starzeje – zwiększa się długość życia obywateli, a maleje liczba urodzeń. Zmiany demograficzne już teraz mają wpływ na sytuację zdrowotną ludności, a będzie on coraz większy. Tylko z powodu starzenia się społeczeństwa zwiększy się liczba osób potrzebujących podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Ta sytuacja wymaga wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia.

- Chcemy m.in. zwiększyć efektywność systemu ochrony zdrowia, poprawić koordynację udzielanych świadczeń i dostosować system do potrzeb osób starszych- tłumaczy ministerstwo - Realizujemy działania, które mają na celu zmniejszenie kolejek oczekujących na świadczenia oraz poprawę jakości opieki poprzez większą kompleksowość i koordynację świadczeń. Wprowadziliśmy sieć szpitali. Nowe rozwiązania usprawniły organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne. Pozwoliły one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwiły lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych – również z zakresu geriatrii.

Ministerstwo zamierza również zwiększyć liczbę specjalistów. Obecnie w Polsce jest 417 lekarzy geriatrów. Od 2008 r. ich liczba się podwoiła.

- Obserwujemy coraz większe zainteresowanie tą specjalizacją. Zwiększyliśmy jej atrakcyjność w 2003 r., kiedy geriatria została uznana za dziedzinę priorytetową (lekarze, którzy wybierają tę specjalizację w trybie szkolenia rezydenckiego, otrzymują większe wynagrodzenie). Minister zdrowia w poszczególnych postępowaniach kwalifikacyjnych przyznaje tyle rezydentur w dziedzinie geriatrii, o ile wnioskują wojewodowie i konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii. Specjalizację z geriatrii wybierają najczęściej lekarze posiadający już tytuł specjalisty w innej dziedzinie medycyny, realizując wówczas w trybie pozarezydenckim krótszy program szkolenia. Aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z geriatrii są 173 osoby, z czego 125 osób realizuje szkolenie w trybie pozarezydenckim, a 48 w trybie rezydentury. – tłumaczy ministerstwo.

Świadczeniodawca – aby usprawnić diagnostykę i leczenie starszych pacjentów – ma obowiązek opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta. Ministerstwo Zdrowia zamierza wesprzeć świadczeniodawców w tym zakresie – poprzez przedstawienie im zalecanego sposobu realizacji procedury oceny geriatrycznej pacjenta po 60. roku życia na oddziałach szpitalnych, poprzedzone pilotażem i działaniami edukacyjnymi skierowanymi do personelu medycznego w szpitalach, zaangażowanego w realizację procedury. Prace nad schematem opieki geriatrycznej toczą się w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

MZ kontynuuje prace nad propozycjami świadczeń gwarantowanych z zakresu geriatrii. Dotyczą one diagnostyki otępienia z Całościową Oceną Geriatryczną (COG) w ramach procedury leczenia jednego dnia, Geriatrycznych Zespołów Konsultacyjnych oraz rehabilitacji geriatrycznej stacjonarnej.

- Polityka senioralna jest jednym z priorytetów obecnego rządu – mówi ministerstwo w komunikacie - Świadczy o tym również wystąpienie prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, podczas którego zaprezentowali założenia dla dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność”. Dokument został poddany uzgodnieniom międzyresortowym. Jest to pierwszy tego typu dokument rządowy, który uwzględnia wszystkie sfery życia dotyczące osób starszych, między innymi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości osób starszych. Ma on być podstawą programową działań w najbliższych latach i umożliwić realizację polityki ukierunkowanej na potrzeby osób starszych.

Źródło: MZ