PNRL o projekcie rozporządzenia MZ ws. stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Medexpress

Opublikowano 08 czerwca 2020, 13:17

166776377 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 08 czerwca 2020, 13:17

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 5 czerwca 2020 r. przyjęło stanowisko ws. projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty przesłanym przy piśmie pani Józefy Szczurek- Żelazko, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 21 maja 2020 r., (znak: KNLU. 0210.7. 2020KNLU. 0210.7. 2020.AC), zgłasza następujące uwagi do projektu:

Krajowy Zjazd Lekarzy wielokrotnie wypowiadał się na temat oczekiwanego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy i lekarzy dentystów. W stanowisku nr 3 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów wskazano, że wynagrodzenie otrzymywane przez lekarza i lekarza dentystę w trakcie stażu podyplomowego powinno być równe co najmniej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez prezesa GUS.

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że od dnia 1 lipca 2020 r. stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2.900 zł. Zdaniem samorządu lekarskiego wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2900 zł brutto za pracę lekarza i lekarza dentysty w trakcie stażu podyplomowego jest nieadekwatne do poziomu zdobytego wykształcenia, charakteru wykonywanej pracy, a także odpowiedzialności spoczywającej na osobach wykonujących te zawody. Przewidziane w projekcie wynagrodzenie osoby odbywającej staż podyplomowy jest niewiele wyższe od płacy minimalnej określonej na rok 2020.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że proponowanie takiego wynagrodzenia młodym lekarzom nie przystaje do warunków obecnego rynku pracy i nie stanowi zachęty do pozostawania i wykonywania zawodu w Polsce.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / lekarze / dentyści
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28