Ważna informacja dla pielęgniarek i położnych:

„Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjęta przez RM

Medexpress

Opublikowano 15 pazdziernika 2019, 15:06

104308051 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 15 pazdziernika 2019, 15:06

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia.

Cele „Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” to:

 • zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;
 • zmiany w systemie kształcenia podyplomowego;
 • poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych;
 • wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem.
 • określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;
 • określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;
 • wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek
 • i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;
 • wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;
 • rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.

Środki finansowe przewidziane na realizację planowanych działań będą pochodzić z:

 • budżetu państwa;
 • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.);
 • Funduszu Pracy (w 2020 r.);
 • środków innych jednostek sektora finansów publicznych;
 • środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Źródło: premier.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgnarki / premier / położne / studia pielęgniarskie / położnictwo / pielęgniarstwo
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31