Rada ds. Leczenia Niepłodności pod znakiem zapytania

Medexpress

Opublikowano 16 pazdziernika 2019, 12:54

Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 16 pazdziernika 2019, 12:54

Z art. 72 ustawy o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. wynika, że Rada ds. Leczenia Niepłodności ma być organem opiniodawczo-doradczym ministra zdrowia. W skład Rady mają wchodzić eksperci z różnych dyscyplin naukowych, głównie prawa, medycyny, filozofii, a także etyki. Zgodnie z ustawą, skład rady zarówno powołuje, jak i odwołuje właściwy minister.

Zadania Rady ds. Leczenia Niepłodności:

  • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów w zakresie leczenia niepłodności,
  • podejmowanie działań informacyjnych dotyczących m.in. czynników wpływających na potencjał rozrodczy człowieka czy metod leczenia niepłodności,
  • upowszechnianie standardów postępowania oraz zasad deontologicznych w zakresie leczenia niepłodności, w tym stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat podejmuje problematykę leczenia niepłodności oraz szereg działań odnośnie dostępu do aktualnych terapii czy kwestii finansowania metody in vitro. W związku z niepowołaniem Rady ds. Leczenia Niepłodności interweniował już w 2017 roku. Ówcześnie resort zdrowia tłumaczy, że nie planuje jej powołania. Pytanie wróciło w bieżącym roku, ponieważ zdaniem RPO brak powołanej Rady ds. Leczenia Niepłodności osłabia przestrzeganie praw obywatelskich, czym pozbawia skuteczność przepisów ustawy.

Co więcej, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, a także ciągłego upowszechniania wiedzy wśród lekarzy, w zakresie leczenia tego schorzenia. Rada pozwoliłabym na kompleksowe podejście do problematyki.

RPO 17 września br. wystosował pismo do MZ. Resort odpowiedział:

- Uprzejmie informuję, iż obecnie nie są prowadzone prace zmierzające do jej powołania - odpowiedział Maciej Miłkowski, podsekretarza stanu w MZ.

Źródło: RPO

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rzecznik praw obywatelskich / Adam Bodnar / Maciej Miłkowski / rada ds. leczenie niepłodności
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31