RPP: Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wymaga zmian

Fot. MedExpress TV
Rzecznik Praw Pacjenta zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Paweł Grzybowski 2017-12-15 00:11

Proponowane przez Rzecznika zmiany dotyczą m.in. zwiększenia limitu finansowania na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady lub wkłady anatomiczne.

Bartłomiej Chmielowiec zwrócił również uwagę na kryterium przyznawania worków stomijnych proponując zmianę grupy z „przetoka ślinowa” na „przetoka zewnętrzna”. W opinii Rzecznika postulowana zmiana uwzględni możliwość zabezpieczenia potrzeb pacjentów, którzy zmagają się z problemami w zaopatrzenie przetok trzustkowych, żółciowych, moczowych lub na innych organach.

- To bardzo potrzebny zapis, który znacząco poprawi sytuację tej grupy pacjentów, wpływając przede wszystkim na skrócenie czasu niezbędnego na wyleczenie – dodaje rzecznik.

Ponadto Rzecznik Praw Pacjenta wskazał, iż krąg osób uprawnionych do otrzymania zlecenia na sensor/elektrodę do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) bezpodstawnie dyskwalifikuje pacjentów, którzy ukończyli 26 rok życia.

- Projektowana zmiana nie powinna wprowadzać cenzusu wieku pacjentów, który de facto dyskwalifikuje większość pacjentów obciążonych hiperglikemią – uważa Bartłomiej Chmielowiec.

Źródło: RPP

PDF

Zobacz także