Samorząd lekarski sprzeciwia się premiowaniu tańszych zamienników w programach lekowych

Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2018-07-23 10:47

Prezydium NRL odniosło się do projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.


Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło zastrzeżenia w przedmiocie usunięcia możliwości łącznego rozliczania substancji czynnych z katalogu leków w programach lekowych ze świadczeniami z katalogu świadczeń podstawowych w chemioterapii. Ponadto sprzeciwia się premiowaniu stosowania tańszych zamienników leków refundowanych, zwłaszcza gdy lekarze mają negatywne doświadczenia w stosowaniu danego zamiennika. NRL negatywnie oceniło także przepisy dotyczące rozliczania świadczeń, nakładające na świadczeniodawców konieczność prowadzenia drobiazgowej i rozbudowanej sprawozdawczości, w tym rejestru SMPT, co powoduje obciążenie osób prowadzących programy lekowe pracą administracyjno-biurową, a także sprzeciwia się wstrzymywaniu płatności za udzielane świadczenia w przypadkach niewielkiego niedopatrzenia lub błędu w dokumentacji.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także