Zawody medyczne: zmiana standardów kształcenia

Fot. Getty Images/iStockphoto
W Dz.U. RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
Medexpress 2020-05-20 09:03

Do tej pory, w roku akademickim 2019/2020 student odbywający studia przygotowujące do wykonywania zawodu, o którym mowa w § 1, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student.”.

Po zmianie, zgodnie z rozporządzeniem student będzie mógł uzyskać nie więcej niż 40% liczby punktów ECTS.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U.RP

PDF

Zobacz także