Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ile miejsc rezydenckich w postępowaniu jesiennym 2022 r.?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 września 2022 09:21

Ile miejsc rezydenckich w postępowaniu jesiennym 2022 r.? - Obrazek nagłówka
Ministerstwo Zdrowia podało liczbę miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego rozpoczynającego się 1 października 2022 r. w ramach pierwszego centralnego naboru na specjalizacje.

Na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne rozpoczynające się 1 października 2022 r. minister zdrowia przyznał 4 218 miejsc rezydenckich (w tym 2 596 miejsc w dziedzinach priorytetowych).

W ramach przyznania 4 218 miejsc rezydenckich minister przyznał 31 miejsc rezydenckich dla lekarzy wnioskujących o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w szkołach doktorskich o program specjalizacji (tzw. miejsca rezydenckie-doktoranckie), o których mowa w art. 16e ust. 6-8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731).
Najwięcej miejsc rezydenckich na specjalizacje przyznano w dziedzinie: medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, psychiatrii, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii i onkologii klinicznej.

Nabór wniosków na postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynające się 1 października 2022 r. będzie trwał w dniach 1-30 września 2022 r.

Szczegółowe listy miejsc rezydenckich i miejsc pozarezydenckich dostępnych na postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynające się 1 października 2022 r. z podziałem na województwa, zamieszczone zostały na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod linkiem: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne .

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego rozpoczynającego się 1 października 2022 r.

Specjalizacja

Liczba miejsc rezydenckich (razem z doktoranckimi)

W tym liczba miejsc rezydenckich (bez doktoranckich)

W tym liczba miejsc rezydenckich-doktoranckich

Alergologia

27

27

0

Anestezjologia i intensywna terapia

248

247

1

Angiologia

12

12

0

Audiologia i foniatria

19

19

0

Balneologia i medycyna fizykalna

6

6

0

Chirurgia dziecięca

49

49

0

Chirurgia klatki piersiowej

27

27

0

Chirurgia naczyniowa

24

24

0

Chirurgia ogólna

199

198

1

Chirurgia onkologiczna

58

58

0

Chirurgia plastyczna

4

4

0

Chirurgia stomatologiczna

14

14

0

Chirurgia szczękowo-twarzowa

12

12

0

Choroby płuc

60

60

0

Choroby płuc dzieci

35

35

0

Choroby wewnętrzne

352

350

2

Choroby zakaźne

50

50

0

Dermatologia i wenerologia

15

14

1

Diabetologia

37

37

0

Diagnostyka laboratoryjna

12

12

0

Endokrynologia

22

21

1

Endokrynologia i diabetologia dziecięca

12

11

1

Epidemiologia

4

4

0

Farmakologia kliniczna

7

7

0

Gastroenterologia

17

17

0

Gastroenterologia dziecięca

19

19

0

Genetyka kliniczna

7

7

0

Geriatria

34

34

0

Hematologia

78

78

0

Immunologia kliniczna

4

4

0

Kardiochirurgia

24

24

0

Kardiologia

110

107

3

Kardiologia dziecięca

18

18

0

Medycyna lotnicza

0

0

0

Medycyna morska i tropikalna

1

1

0

Medycyna nuklearna

23

23

0

Medycyna paliatywna

19

19

0

Medycyna pracy

21

21

0

Medycyna ratunkowa

74

74

0

Medycyna rodzinna

401

400

1

Medycyna sądowa

14

14

0

Medycyna sportowa

3

3

0

Mikrobiologia lekarska

10

10

0

Nefrologia

49

49

0

Nefrologia dziecięca

19

19

0

Neonatologia

89

89

0

Neurochirurgia

18

16

2

Neurologia

144

144

0

Neurologia dziecięca

24

24

0

Neuropatologia

3

3

0

Okulistyka

37

36

1

Onkologia i hematologia dziecięca

24

24

0

Onkologia kliniczna

121

121

0

Ortodoncja

10

10

0

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

149

147

2

Otorynolaryngologia

37

34

3

Otorynolaryngologia dziecięca

13

13

0

Patomorfologia

50

50

0

Pediatria

284

282

2

Pediatria metaboliczna

5

5

0

Periodontologia

8

8

0

Położnictwo i ginekologia

250

247

3

Protetyka stomatologiczna

12

12

0

Psychiatria

263

259

4

Psychiatria dzieci i młodzieży

57

56

1

Radiologia i diagnostyka obrazowa

73

72

1

Radioterapia onkologiczna

87

87

0

Rehabilitacja medyczna

44

44

0

Reumatologia

31

31

0

Stomatologia dziecięca

17

17

0

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

35

35

0

Toksykologia kliniczna

8

8

0

Transfuzjologia kliniczna

22

22

0

Urologia

43

42

1

Zdrowie publiczne

10

10

0

Razem

4218

4187

31

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także