Zmiana kosztów związanych z pobieraniem narządów

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów.
Medexpress 2020-07-27 11:34
Podstawowym problemem jaki jest rozwiązywany przedmiotową regulacją prawną jest:
1) dodanie nowych pozycji kosztów czynności związanych z pobieraniem komórek lub tkanek (zał. nr 1) – ich brak skutkuje niejasnościami, uznaniowością oraz różnorodnością interpretacji dotyczącą rozliczania kosztów pobrania, bądź odstąpienia od poszczególnych elementów pobrania ze względu na brak możliwości refundowania tych kosztów;
2) uaktualnienie wysokości pozostałych kosztów, które nie były zmieniane od 2012 r. (zał. nr 1 i 2) – potrzeba zmiany ich wysokości wynika wprost z podwyższenia na przestrzeni ostatnich kilku lat kosztów pracy, kosztów badań, kosztów materiałów np. preparatów do protekcji narządów i innych płynów, kosztów transportu, czy też ubezpieczeń.
Drugą ważną kwestią jest wprowadzenie możliwości rozliczeń zwrotu kosztów za chybione wyjazdy i chybione pobrania dla zespołów transplantacyjnych bezpośrednio z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant”, a nie przez szpital zgłaszający potencjalnego dawcę, jak to ma miejsce obecnie.
Zmieniono również częstotliwość przekazywania, przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, informacji o proponowanym wzroście kosztów, z corocznego przekazywania na okres 3-letni do dnia 31 stycznia danego roku.
Oczekiwanym celem przedmiotowej regulacji prawnej jest zwiększenie liczby pobieranych komórek, tkanek i narządów oraz uproszczenie procedury rozliczeń za chybione wyjazdy i chybione pobrania.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także