Kiedy odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości?

Źródło: AOTMiT
Medexpress 2020-08-10 15:08

W poniedziałek Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała, że najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości odbędzie się w dniu 17.08.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny produktów leczniczych:
• Aimovig (erenumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie migreny przewlekłej erenumabem (ICD-10 G43)”,
• Influvac Tetra (vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum), szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), we wskazaniu: profilaktyka grypy u osób w wieku 18 - 64 lat,

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego leków:
• Captimer (tioproninum) we wskazaniach: cystynuria, nawrotowa kamica nerkowa i moczowodowa oraz kamica nerkowa obustronna uwarunkowana genetycznie,
• Leukine (sargramostim) we wskazaniu: autoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych (APAP).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:
• Dupixent (dupilumab) we wskazaniu: atopowe zapalenie skóry (ICD-10: L20.0),
• Inlyta (aksytynib) we wskazaniu: rak jasnokomórkowy nerki w fazie rozsiewu (ICD-10: C64) – IV linia leczenia.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
• „Zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej u chorych na najczęstsze nowotwory hematologiczne” (m. Wałbrzych),
• „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w mieście Ostrowiec Świętokrzyski”.

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także