MZ powołuje pełnomocnika do spraw funduszy europejskich

Źródło: MZ
W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw funduszy europejskich w Ministerstwie Zdrowia.
Medexpress 2019-06-13 11:49

Pełnomocnikiem do spraw funduszy europejskich, została Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Pełnomocnika należy mi.in.:
1) nadzorowanie procesu wdrażania wszystkich działań w ramach osi priorytetowej IX Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014–2020
2) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności wykorzystywania środków europejskich w ramach osi priorytetowej IX Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014– 2020 oraz osi priorytetowej V Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” na lata 2014–2020,
3) dokonywanie czynności w ramach pełnienia przez Ministra Zdrowia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowej IX Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014–2020 oraz osi priorytetowej V Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” na lata 2014–2020 - z zastrzeżeniem zachowania odpowiedniej rozdzielności funkcji w zakresie wyboru i zatwierdzania operacji, płatności i kontroli zarządczych,
4) nadzorowanie procesu przygotowań w zakresie programowania perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027 w obszarze ochrony zdrowia w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej absorpcji środków europejskich,
5) inicjowanie i nadzorowanie działań informacyjno-promocyjnych w ramach osi priorytetowej IX Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014–2020 oraz osi priorytetowej V Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” na lata 2014–2020.

Źródło: Dz.U.MZ

PDF

Zobacz także