MZ powołuje zespół do spraw koordynacji działań profilaktycznych

Nowy tydzień - nowy zespół. W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań profilaktycznych.
Medexpress 2021-07-07 08:16

Czym zajmie się Zespół do spraw koordynacji działań profilaktycznych?

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie koordynacji
działań profilaktycznych, w szczególności:
1) ustalanie priorytetów profilaktyki oraz koordynacja działań profilaktycznych podejmowanych przez
poszczególne instytucje wchodzące w skład Zespołu;
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra zdrowia w zakresie działania Zespołu

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca przewodniczącego – Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego
w Ministerstwie Zdrowia;
3) Zastępca przewodniczącego – dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
4) członkowie:
a) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
e) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,
f) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
g) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
h) przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego,
i) przedstawiciel Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego,
j) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
5) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

PDF

Zobacz także