MZ powołuje zespół do spraw koordynacji działań profilaktycznych

Medexpress

Opublikowano 07 lipca 2021, 08:16

Medexpress

Opublikowano 07 lipca 2021, 08:16

Czym zajmie się Zespół do spraw koordynacji działań profilaktycznych?

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie koordynacji
działań profilaktycznych, w szczególności:
1) ustalanie priorytetów profilaktyki oraz koordynacja działań profilaktycznych podejmowanych przez
poszczególne instytucje wchodzące w skład Zespołu;
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra zdrowia w zakresie działania Zespołu

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca przewodniczącego – Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego
w Ministerstwie Zdrowia;
3) Zastępca przewodniczącego – dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
4) członkowie:
a) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
e) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,
f) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
g) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
h) przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego,
i) przedstawiciel Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego,
j) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
5) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / profilaktyka / zdrowie publiczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31