Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ilu Polaków marzy o trzeciej dawce? Ilu nią wzgardzi?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 września 2021 16:23

Ilu Polaków marzy o trzeciej dawce? Ilu nią wzgardzi? - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat przeprowadziło w ostatnich dniach sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2”. Co z niego wynika?

Ponad połowa (50,8%) uczestników sondażu było zdania, że należy wprowadzić ograniczenia dla niezaszczepionych. To o sześć punktów procentowych (6 pp.) więcej niż miesiąc temu. Obecnie 27,7% ankietowanych uznaje, że ograniczenia dla niezaszczepionych zdecydowanie należy wprowadzić, kolejnych 23,1% popiera pod pewnymi warunkami. Mniejszy jest za to odsetek tych, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się ograniczeniom dla niezaszczepionych, który wynosi 23,5% (w lipcu 27,8%), chociaż odsetek wszystkich przeciwnych restrykcjom zmniejszył się w sumie tylko o 0,6 pp. z 36,3% do 35,7%.


Już 75,3% Polaków obawia się kolejnej fali zachorowań na COVID-19, podczas gdy w lipcu odsetek ten wynosił 67,6%. 73,3% Polaków uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 mogą doprowadzić do ograniczenia pandemii SARS-CoV-2. 26,7% uczestników sondażu nie uważa szczepienia przeciw COVID-19 za środek ograniczający pandemię koronawirusa.

Reprezentatywną pod względem wieku i płci grupę 1000 Polaków zapytano o to, jak oceniają dotychczasowe wysiłki w zwalczaniu pandemii – zarówno instytucjonalne, jak indywidualne. Uczestnicy sondażu najbardziej doceniają zaangażowanie medyków. Niemal dwie trzecie ankietowanych uznaje wysiłki medyków za skuteczne, z czego co czwarty za zdecydowanie skuteczne. Mniej niż, co trzeci respondent docenia skuteczność przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Z kolei aż 42,6% pytanych nie potrafi ocenić skuteczności wysiłków przedsiębiorców, zaś 35,7% - wysiłków obywateli. Znacznie bardziej krytyczni są Polacy w ocenie instytucji. Wysiłki samorządów w zwalczaniu pandemii uważa za skuteczne 34,7% ankietowanych, podczas gdy przeciwnego zdania jest w sumie 33,7%. Działania rządu RP skuteczne w zwalczaniu pandemii są zdaniem 35,3%, zaś w sumie 45,3% respondentów uważa je za nieskuteczne. Skuteczność działań instytucji międzynarodowych w zwalczaniu pandemii dostrzega w sumie 37,6%, a nie widzi – 30,3% uczestników sondażu.

Zapytani o szanse „powrotu do normalności” Polacy najczęściej uważają, że nastąpi ona w ciągu kilku lat (31,6%) lub w ciągu roku (21,6%). Aż 18,3% pytanych uważa, że powrót do normalności nie nastąpi nigdy. Na szybkie zakończenie pandemii – w ciągu kilku miesięcy, a nawet kilku tygodni – liczy w sumie 17,8% respondentów. Co ciekawe, 10,7% z nich uważa, że powrót do normalności już nastąpił.

W grupie uczestników sierpniowego sondażu BioStat COVID-19 przeszło 21,9% osób, zaś 55% miało chorujących wśród bliskich (rodzina, przyjaciele, współpracownicy).

Przebieg COVD-19 u 57,2% chorujących miał charakter łagodny, jednak 35,7% odpowiadających przechodziło lub miało bliskich, którzy chorowali ciężko w domu. 14,1% przyznało, że koronawirus doprowadził do hospitalizacji, a 9,1% respondentów zna przypadki, kiedy choroba zakończyła się śmiercią. Bezobjawowy przebieg COVID-19 poświadczyło 9,2% uczestników sondażu.

Naskutek COVID-19 aż 45,8% chorujących odczuwa ociężałość ze splątaniem myśli, 18,7% doświadczyło ciężkich powikłań (np. niewydolności oddychania, krążenia itd.), kolejnych 15% - depresji. Wśród chorujących 23,5% przebywało w szpitalu, a 20,9% nie odczuwało żadnych skutków. Dłuższa utrata węchu lub smaku dotknęła 3% ankietowanych, a 0,9% zetknęło się z zespołem pokowidowym u dzieci.

Podczas przechodzenia COVID-19 pacjenci najczęściej korzystali z porad telefonicznych – co piąty ankietowany, zaś 37,8% chorujących twierdzi, że nie potrzebowało pomocy medycznej. Z leczenia szpitalnego skorzystało 23,6%, a na samoleczenie zdecydowało się 23,2% respondentów. Opieka medyczna podczas przechodzenia COVID-19 oceniana jest pozytywnie w sumie przez 17,5% pacjentów, a negatywnie przez w sumie 20,3%. Niemal co czwarty ocenia pomoc medyczną neutralnie, a 37,8% nie korzystał wcale z pomocy medycznej.

Gotowość przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciwkowidowej (tzw. „trzeciej dawki”) – oczywiście kiedy będzie to możliwe – deklaruje 56,4% respondentów.

42,8% uczestników sierpniowego sondażu BioStat stanowiły osoby niezaszczepione. Równocześnie 23,8% ankietowanych deklaruje, że w ogóle nie zamierza zaszczepić się przeciw koronawirusowi. Tych, którzy nie chcą się zaszczepić, zapytano więc o powody takiej decyzji. Najczęściej – 58,6% przeciwników szczepień – wskazywali oni obawę przed skutkami ubocznymi. Co drugi uważa, że szczepionka nie ochroni przed kolejnymi wariantami koronawirusa, 41,5% nie wierzy w skuteczność szczepionki, a 21,6% nie wierzy w pandemię. Dla porównania – w lipcu w grupie osób, które nie chcą się szczepić obawa przed skutkami ubocznymi zniechęcała niemal dwie trzecie ankietowanych (65,5%), odsetek niewierzących w skuteczność ochrony przed kolejnymi wariantami koronawirusa wynosił 52,4%, a wątpiących w skuteczność szczepionki – 46,3%. W lipcu 18,7% nieszczepiących się nie wierzyło w pandemię.


41,8% rodziców dzieci w wieku powyżej 12 lat zamierza je zaszczepić przeciw koronawirusowi. Aż 38,4% nie ma takiego zamiaru, natomiast 19,8% wciąż jest niezdecydowanych.

Badanie prowadzono od 28 do 30 sierpnia 2021 roku metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek.

Źródło: BioStat

Podobne artykuły

iStock-1356052767
Omikron

Trzecia dawka niezbędna?

13 grudnia 2021
Snapshot-2021-04-07-110947
Adam Niedzielski

3 dawka szczepionki dla wszystkich?

15 października 2021

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.