Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Komunikat MZ w sprawie obliczania średniej ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 września 2022 09:53

Komunikat MZ w sprawie obliczania średniej ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego - Obrazek nagłówka

Zgodnie z art. 16c ust. 10a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku postępowania, uwzględnia się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała w uczelni.

W przypadku lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oblicza się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w suplemencie dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała w polskiej uczelni w danym roku.
Z uwagi na liczne pytania MZ informuje, że na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy wskazać średnią arytmetyczną, która uwzględnia wyłącznie oceny z egzaminów (bez ocen z zaliczeń itp.).

Do średniej wliczane są wszystkie oceny z egzaminów, a co za tym idzie również oceny negatywne. Do wniosku należy również załączyć dokument poświadczający średnią ocen z egzaminów uzyskaną w czasie studiów oraz oceny z egzaminów uzyskane w czasie studiów i skalę ocen jaka obowiązywała na uczelni.

Dokumentem takim jest suplement dyplomu wraz z kartą osiągnięć studenta, konieczne jest załączenie obydwu tych dokumentów ze względu na fakt, że w suplemencie nie wyszczególnia się ocen negatywnych z egzaminów. W przypadku braku suplementu lub karty osiągnięć studenta, należy załączyć zaświadczenia z uczelni o ocenach z egzaminów uzyskanych w czasie studiów oraz średniej ocen z egzaminów uzyskanej w czasie studiów i skali ocen obowiązującej na uczelni, zaświadczenie powinno zawierać również negatywne oceny uzyskane z egzaminów i informację, że przy wyliczaniu średniej ocen z egzaminów wzięto pod uwagę również oceny negatywne.

W przypadku kiedy średnia widniejąca na suplemencie i karcie osiągnieć studenta uwzględnia również inne oceny niż oceny z egzaminów, należy samodzielnie obliczyć średnią ocen z egzaminów, wliczając również oceny negatywne z egzaminów i wpisać ją w odpowiednim oknie na wniosku. W takiej sytuacji Urząd Wojewódzki zweryfikuje prawidłowość wyliczenia średniej, a w przypadku błędnego jej wyliczenia zwróci wniosek do poprawy. Należy pamiętać, że średnią należy zaokrąglić do dwóch cyfr po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku ma wartość od 0 do 4 wtedy zaokrąglamy do dołu, jeżeli wartości od 5 do 9 wtedy zaokrąglamy do góry.

Na przykład:
• przy średniej 4,751 wpisujemy średnią 4,75 (cyfra części tysięcznych jest równa 1, więc zaokrąglamy w dół),
• przy średniej 4,758 wpisujemy średnią 4,76 (cyfra części tysięcznych jest równa 8, więc zaokrąglamy w górę).

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

iStock-1319068178
3 lipca 2024
Monosnap iTV Sejm - transmisje - Sejm Rzeczypospol (18)
Oglądaj na żywo

Sejmowa Komisja Zdrowia

26 czerwca 2024
iStock-1131889468
25 czerwca 2024
prezydent Andrzej Duda
14 czerwca 2024
iStock-1449654430
2 maja 2024
prezydent Andrzej Duda
29 kwietnia 2024
Zrzut-ekranu-2022-11-24-o-122823

Dwa nowe świadczenia w AOS

19 kwietnia 2024