Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Lekarze rodzinni: Musimy mieć pewność, że uchodźcy z Ukrainy mają pełne prawo do świadczeń zdrowotnych

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 2 marca 2022 08:39

Lekarze rodzinni: Musimy mieć pewność, że uchodźcy z Ukrainy mają pełne prawo do świadczeń zdrowotnych - Obrazek nagłówka

Zgodnie z komunikatem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia deklarują podjęcia się udzielania świadczeń medycznych obywatelom Ukrainy. – Musimy mieć jednak pewność, że nasi sąsiedzi z Ukrainy, którzy znaleźli się w potrzebie, są uprawnieni w pełnym zakresie do uzyskania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w tym do uzyskania recept na refundowane produkty lecznicze – zwraca się w piśmie do Filipa Nowaka, prezesa NFZ, Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Z zapowiedzi NFZ wynika, że prawo do świadczeń dotyczyć ma obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 roku, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

– Prosimy przy tym o potwierdzenie, czy prawo to obejmować będzie również dostęp do refundowanych: leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, przyznany z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, i czy w związku z tym już obecnie recepty refundowane mogą być uchodźcom z Ukrainy na te produkty wystawiane. Zwracamy bowiem uwagę, że w aktualnym stanie prawnym obcokrajowcy posiadający status uchodźcy są co do zasady uprawnieni do korzystania ze świadczeń pod warunkiem potwierdzenia ich statusu decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy. Prosimy więc o potwierdzenie, że zamiarem władz jest uproszczenie statusu uchodźców z Ukrainy także w tym zakresie – apeluje Bożena Janicka.

W piśmie do prezesa NFZ Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwraca się o pilne wprowadzenie w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia stosownych rozwiązań, by nie było wątpliwości, że sąsiedzi z Ukrainy, którzy znaleźli się w potrzebie, są uprawnieni w pełnym zakresie do uzyskania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w tym do uzyskania recept na refundowane produkty lecznicze.

– Ze względu na obecną sytuację i pojawiających się pierwszych pacjentów z Ukrainy prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej! – apeluje Bożena Janicka.

Źródło: PPOZ