Ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu z nowymi uprawnieniami

ambulance
Fot. Thinkstock / Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Medexpress 2019-07-23 13:10
Podmioty realizujące kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy sygnalizują poważne trudności w zapewnieniu odpowiedniego składu komisji egzaminacyjnej w zakresie kadry lekarskiej, ze względu na istotny brak lekarzy posiadających wymagane rozporządzeniem kwalifikacje oraz koszty ich zatrudnienia w komisji egzaminacyjnej. Dodatkowo rozwiązania wymaga problem braku odrębnego wzoru zaświadczenia dla osób, które zdają egzamin z kwalifikowanej pierwszej pomocy, bez uprzedniego odbycia kursu.
MZ przekazało do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Projekt przewiduje, aby w skład komisji egzaminacyjnej mogły wchodzić również osoby posiadające wykształcenie ratownika medycznego, pielęgniarki systemu oraz kwalifikacje ratownika. Określono także wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym i uzyskaniu tytułu ratownika dla osób, których zaświadczenie utraciło ważność. Zaświadczenie jest wydawane na okres 3 lat i po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w ww. jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, bez konieczności ponownego odbywania kursu.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także