Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

W pigułce. Skrót wiadomości Medexpressu - 6.04.2023 r.

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 6 kwietnia 2023 10:10

W pigułce. Skrót wiadomości Medexpressu - 6.04.2023 r. - Obrazek nagłówka

Porozumienie Rezydentów przygotowuje petycję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie „Ustawy o jakości w opiece zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta”. – Staraliśmy się o naprawę tej ustawy, ale spotkało się to ze stanowczym oporem autorów – komentuje Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów. W ocenie lekarzy, ustawa o jakości jest szkodliwa i nie spełnia swoich podstawowych celów.

- To przełomowy wyrok dla wszystkich lekarzy po stażu. Krok w kierunku jednolitej linii orzeczniczej, przełamującej dotychczasowe stanowisko Sądu Najwyższego wobec lekarzy i lekarzy dentystów zakładających działalność gospodarczą po zakończeniu stażu podyplomowego – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Wyrok zapadł w drugiej połowie marca przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Kancelaria Lizak, Stankiewicz, Królikowski s.c w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej wygrała proces sądowy w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według preferencyjnej stawki przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy. Jak zaznaczają prawnicy współpracujący z Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie wyrok ten jest dowodem na to, że warto jest zgłaszać swoje wątpliwości i walczyć o swoje prawa.

– Chcemy wprowadzić świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami, bez względu na wiek i dochód. To nawet 3176,88 zł dla tych, którzy mają największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Uprawnione do skorzystania z nowej formy wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na wiek i osiągany dochód. Wsparcie będzie przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia – osoby, które mają prawo do renty socjalnej, nadal będą mogły ją pobierać. Ponadto, opiekunowie osób z niepełnosprawnością będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego.

Posłanka Hanna Gill-Piątek pyta o funkcjonowanie dentobusów. W interpelacji skierowanej do ministra zdrowia podnosi m. in. kwestie związane z rzeczywistym wpływem działania na stan zdrowia dzieci, liczbą osób korzystających z usług mobilnych gabinetów dentystycznych i całkowitymi kosztami projektu. W ramach projektu w 2017 roku zamówionych zostało 16 dentobusów, po jednym na każde województwo. Koszt zakupu wyniósł 24 mln zł, a celem przedsięwzięcia było leczenie próchnicy u dzieci z małych miejscowości i wsi, które miały utrudniony dostęp do opieki dentystycznej w większych ośrodkach miejskich. Jak przypomina autorka interpelacji, realizacja programu odbywała się od początku w cieniu problemów.

Warto przeczytać

Posłanka pyta o dentobusy

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

W-pigulce-1910
W pigułce

Skrót wiadomości Medexpressu - 19.10.2022 r.

19 października 2022
Zrzut-ekranu-2022-11-16-o-122327

21 lat Światowego Dnia POCHP

16 listopada 2022
w-pigulce-1312
13 grudnia 2022
w-pigulce-2112
21 grudnia 2022
w-pigulce-0902
9 lutego 2023
w-pigulce-2402
24 lutego 2023
w-pigulce-2003
20 marca 2023