Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych - jest rozporządzenie w Dz.U.

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress 2020-07-08 08:17

7 lipca w Dz.U. RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Rozporządzenie zmieniające przewiduje podniesienie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia, tak aby były one nie niższe niż powszechna płaca minimalna w 2020 r.

Dodatkowo podwyższeniu ulegają maksymalne stawki wynagrodzeń zasadniczych w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia, w sposób umożliwiający realizację przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. na dzień 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.


Zmiana załączników nr 2 i 3 do nowelizowanego rozporządzenia ma charakter techniczny i porządkujący (zmniejszenie liczby kategorii zaszeregowania w załączniku 1, poprzez usunięcie dwóch dotychczas najniższych kategorii - do których nie były przypisane żadne stanowiska pracy z załączników nr 2 i 3 - skutkowało koniecznością „prostej” zmiany numeracji kategorii zaszeregowania określonych w załącznikach nr 2 i 3).

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dziennik Ustaw

PDF

Zobacz także