Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Anestezjolodzy szykują się do wielkiego protestu

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 6 września 2021 09:55

Anestezjolodzy szykują się do wielkiego protestu - Obrazek nagłówka
Fot. Jacek Sielski
Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów o kryzysowej sytuacji w ochronie zdrowia.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wyraża swoje poparcie dla postulatów zgłoszonych przez Porozumienie Zawodów Medycznych w szczególności dotyczących wzrostu nakładów na publiczną ochronę zdrowia, poprawy dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia godnych warunków pracy i płacy personelu medycznego.
A także wzywa swoich członków do aktywnego uczestnictwa we wspólnej manifestacji zawodów medycznych, która odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. w Warszawie.
Wobec ewidentnie złej kondycji publicznej ochrony zdrowia, ZG ZZA ocenia jako niewiarygodne deklaracje Rządu RP dotyczące gotowości do naprawy systemu ochrony zdrowia, a w szczególności wzrostu jego finansowania ze środków publicznych.
Jednocześnie przypomina swoje negatywne stanowisko dotyczące propozycji podatkowych przedstawionych przez premiera w Polskim Ładzie, które mogą spowodować pogłębienie się kryzysu kadrowego w polskich szpitalach związanego ze zmniejszeniem aktywności zawodowej lekarzy w tym anestezjologów, co może spowodować ograniczenie działalności wielu oddziałów szpitalnych.
Związek Zawodowy Anestezjologów wzywa ministra zdrowia do rozpoczęcia rzeczywistego dialogu ze społeczeństwem i środowiskiem medycznym w sprawie przyszłości ochrony zdrowia w Polsce.

Źródło: ZGZZA

Zobacz także