Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

MZ: Będzie nowa dziedzina ochrony zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 czerwca 2022 14:40

MZ: Będzie nowa dziedzina ochrony zdrowia - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Przedmiotem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie nowej dziedziny ochrony zdrowia – medyczna genetyka molekularna, w której osoby zainteresowane będą mogły odbywać szkolenie specjalizacyjne. Umożliwi to podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Ponadto w projekcie rozporządzenia został określony nowy wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660, z późn. zm.) dla dokumentów kategorii drugiej.

Celem projektowanych rozwiązań jest określenie nowej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – medyczna genetyka molekularna, w której zainteresowane osoby będą mogły odbywać szkolenie specjalizacyjne. Wprowadzenie nowej dziedziny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medyczna genetyka molekularna umożliwi przystąpienie do szkolenia specjalizacyjnego osobom, które uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie biologii, biotechnologii lub mikrobiologii i przygotuje specjalistów do przeprowadzania badań służących identyfikacji zmian w genomie człowieka, a także badań molekularnych, zwłaszcza wysokoprzepustowych badan genomowych w medycynie. Specjaliści w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej znajdą zatrudnienie w wyspecjalizowanych laboratoriach genetycznych. Rozwiązanie to spowoduje, iż system opieki zdrowotnej zyska wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie posiadała wiedzę i umiejętności w wykonywaniu specjalistycznych badań i dodatkowych czynności diagnostyki w laboratoriach genetycznych. Kształcenie prowadzone w trybie szkolenia specjalizacyjnego zapewni pełen nadzór nad jakością kształcenia oraz kompetencjami przyszłych specjalistów. Szkolenie specjalizacyjne prowadzone będzie w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Zobacz także