Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ratownicy: Musimy dopilnować, aby postulaty zawarte w porozumieniu z MZ zostały zrealizowane

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 11 października 2019 16:47

Ratownicy: Musimy dopilnować, aby postulaty zawarte w porozumieniu z MZ zostały zrealizowane - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
O ustaleniach porozumienia zawartego pomiędzy ministrem zdrowia a a KPRM oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” - opowiedział Medexpressowi Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Ratowników Medycznych.

Martyna Chmielewska: Minister zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych, Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwo Medyczne NSZZ „Solidarność” zawarli porozumienie. Jak Pan je ocenia?

Piotr Dymon: Dobrze je oceniam.Teraz musimy dopilnować, aby zawarte w porozumieniu postulaty zostały zrealizowane.

M.Ch.: Jak Pan ocenia szanse na zrealizowanie postulatów zawartych w porozumieniu?

P.D.: Myślę, że jest 99,99 procent szans na to, że zawarte w porozumieniu postulaty zostaną zrealizowane. Mamy nadzieję, że MZ a zwłaszcza wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na tyle nas rozumie, że porozumienie zostanie zrealizowane Może nie od razu da się wprowadzić w życie wszystkich postulaty, bo są aspekty, których nie da się wykonać w trzy miesiące. Wierzę, jednak że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

M.Ch.: Z których uzgodnień ratownicy będą najbardziej zadowoleni?

P.D.: Udało się ustalić trzy rzeczy, z których ratownicy będą zadowoleni. Po pierwsze zapewnienie od 1 stycznia 2020 r. średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu o kolejne 400 zł brutto do ogólnej kwoty 1600 zł brutto, brutto miesięcznie dla ratownika medycznego w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, izbach przyjęć w szpitalach posiadających oddziały niezbędne do funkcjonowania SOR (interna/pediatria, chirurgia ogólna/chirurgia dziecięca, anestezjologia i intensywna terapia/ anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci). Po drugie nastąpi wprowadzenie klauzl opt-out dla pracowników medycznych w jednostkach systemu PRM niezależnie od posiadanego wykształcenia nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Do tej pory ustawa o działalności leczniczej pozwalała dorabiać tylko osobom, które mają wykształcenie wyższe. Chcemy, aby wszyscy, bez względu na wykształcenie, mieli taką możliwość. Po trzecie dodatek w wysokości 1600 zł otrzymają ratownicy pracujący jako kierownicy lub koordynatorzy.

M.Ch.: Z których postulatów ratownicy nie będą zadowoleni?

P.D.: Nie będą zadowoleni z ustalenia informującego o utrzymaniu średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1200 zł brutto, brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat, wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla ratowników medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne – do 31.12.2020 r. Po tym czasie średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla ratowników medycznych poza jednostkami wymienionymi w punkcie 1 nie będzie przysługiwał.

M.Ch.: 13 października obchodzimy Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego. Czego Pan życzy ratownikom?

P.D.: Życzę im pomyślności, zdrowia, szczęścia, wysokich zarobków, godnego i spokojnego życia.

Zobacz także