Zmiany w pilotażu dot. leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.
Medexpress 2019-05-08 08:09

Celem projektu jest zwiększenie realizacji wykonywanych zabiegów trombektomii mechanicznej oraz zwiększenie dostępu do leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę do realizacji programu pilotażowego polegającą
na zmianie wykazu realizatorów programu pilotażowego.


Poszerzenie wykazu realizatorów programu pilotażowego jest uzasadnione z kilku
powodów. Po pierwsze, porównanie dotychczasowej realizacji ww. zabiegów w programie
pilotażowym w stosunku do planowanej liczby zabiegów wskazuje na możliwość jej
zwiększenia. Po drugie, od momentu wdrożenia programu pilotażowego, kolejni
świadczeniodawcy przygotowali się do realizacji ww. zabiegów zgodnie z przyjętymi
warunkami realizacji programu pilotażowego. Po trzecie, wprowadzenie zmiany ma na celu
zapewnienie realizacji zabiegów w tych województwach i w tych regionach kraju, w których
dotychczas realizacja zabiegu była ograniczona. Celem zmiany jest wprowadzenie programu
pilotażowego w co najmniej jednym ośrodku w każdym województwie, o ile jest w nim ośrodek mający przygotowanie do realizacji programu pilotażowego. Jednakże nadal takiego
świadczeniodawcy nie wyodrębniono w województwie lubuskim.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także