Projekt rozporządzenia MZ ws. ekspozycji pozamedycznych

Medexpress

Opublikowano 11 pazdziernika 2019, 17:02

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 11 pazdziernika 2019, 17:02

Zgodnie z projektem rozporządzenia:

  • ekspozycje w wyniku obrazowania pozamedycznego, może zostać przeprowadzona wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez osobę uprawnioną, zgodnie z przepisami odrębnymi, do kierowania na przeprowadzenie takiej ekspozycji,
  • wydając przedmiotowe rozporządzenie minister właściwy do spraw zdrowia, kieruje się koniecznością zapewnienia informacji niezbędnych dla bezpiecznego przeprowadzenia ekspozycji, w tym zastosowania właściwej medycznej procedury radiologicznej, a także umożliwiających weryfikację zlecenia, na przeprowadzenie ekspozycji pod kątem spełnienia wymagań,
  • narażenie osób w wyniku obrazowania pozamedycznego z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych obejmuje ekspozycje służące ocenie stanu zdrowia osób do celów związanych z zatrudnieniem oraz ubezpieczeniem.
  • narażenie osób w wyniku obrazowania pozamedycznego może się odbywać z wykorzystaniem:

- urządzeń radiologicznych,

- urządzeń niebędących urządzeniami radiologicznymi.

Regulacje ustawowe w połączeniu z projektowanym aktem wykonawczym stanowią podstawę prawną do zlecenia przez zainteresowane podmioty wykonania obrazowania pozamedycznego osób do celów związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem.

Uzasadnienie polega na wykazaniu przewagi całkowitych potencjalnych korzyści dla osoby poddanej narażeniu lub korzyści dla społeczeństwa nad indywidualną szkodą, którą ekspozycja może spowodować u osoby poddanej narażeniu w wyniku obrazowania pozamedycznego lub jej potomstwa, z uwzględnieniem cech indywidualnych osoby poddawanej ekspozycji.

Projekt: TU

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wiceminister zdrowia / projekt rozporządzenia / ekspozycje pozamedyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31