Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję w sprawie leczenia pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego

MedExpress Team

Iwona Schymalla

Opublikowano 20 października 2015 07:00

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję w sprawie leczenia pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego - Obrazek nagłówka
Jaką decyzję w sprawie chorych na szpiczaka mnogiego. Jaka? O tym z prof. Wiesławem W. Jędrzejczakiem, kierownikiem Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM rozmawia Iwona Schymalla.

Jaka jest decyzja MZ w sprawie chorych na szpiczaka mnogiego? O tym z prof. Wiesławem W. Jędrzejczakiem, kierownikiem Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM rozmawia Iwona Schymalla.

Jest już pozytywna decyzja Ministerstwa Zdrowia dotycząca kontynuacji leczenia lenalidomidem. Co znaczy dla pacjentów i lekarzy praktyków ta decyzja?

Lenalidomid jest w tej chwili jednym z podstawowych leków w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, dotyczącego w Polsce populacji przekraczającej obecnie osiem tysięcy. Decyzja o przedłużeniu leczenia ma właściwie dwa znaczenia. Jedno to kontynuacja leczenia tych chorych, którzy są już włączeni do leczenia i brak kontynuacji leczenia oznaczałoby przerwanie terapii, leczenia prowadzonego w trybie ciągłym. Drugi rodzaj skutków to niemożność włączenia do tego leczenia tych chorych, którzy w miarę upływu czasu będą spełniać kryteria włączenia do programu, a którzy byliby w takim momencie pozbawieni opcji leczniczej.

Przypomnijmy, jakie znaczenie dla pacjentów z opornym na leczenie szpiczakiem ma zastosowanie lenalidomidu.

Lenalidomid od kilku już lat jest jednym z podstawowych leków w leczeniu szpiczaka, dlatego, że wykorzystuje przede wszystkim inny mechanizm działania. Lenalidomid należy do tzw. leków immunomodelujących. Nie jest to lek z grupy cytostatyków. Z drugiej strony ma dość korzystny profil toksyczności. Przede wszystkim nie wykazuje neurotoksyczności, którą wykazuje inny lek z tej grupy i pierwszy z niej wprowadzony czyli talidomid. Biorąc pod uwagę, że jest jeszcze jeden podstawowy lek w szpiczaku, który też jest neurotoksyczny, to dysponowanie lekiem niebędącym neurotoksycznym jest bardzo dużym atutem. Kolejna sprawa – lek jest bardzo skuteczny. Ponieważ ma postać tabletki można go brać w domu. W związku z tym lek umożliwia chorym niemal normalne funkcjonowanie.

Mówimy o chorych z opornym na leczenie szpiczakiem mnogim. Chyba ważne jest by kontynuacja leczenia była dla pacjentów na każdym etapie leczenia choroby?

Tak, ale sytuacja jest zależna nie tylko od płatnika. Zależna jest także od instytucji regulujących i od tego, czy lek jest zarejestrowany. W tej chwili lek jest zarejestrowany w leczeniu w pierwszej linii, ale tylko dla jednej grupy pacjentów. W związku z tym, siłą rzeczy, nawet nie rozważamy możliwości wprowadzenia go w pierwszej linii leczenia dla wszystkich chorych. Generalnie z lekami bardzo skutecznymi jest tak, że zawsze, kiedy są dostępne staramy się je możliwie szybko stosować w tzw. pierwszej linii leczenia. Wtedy za tę samą cenę możemy zmaksymalizować skutek, ponieważ pierwotne leczenie zawsze jest najbardziej skuteczne.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

W-pigulce-1511
W pigułce

Skrót wiadomości Medexpressu - 15.11.2022 r.

15 listopada 2022
radoslaw-madry
23 listopada 2022
Onkobiegmp4-2022-12-07-103233
7 grudnia 2022
w-pigulce-2802
28 lutego 2023
w-pigulce-1003
10 marca 2023