Zmiany w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia. Nowy wiceminister odpowiadać będzie za dialog w ochronie zdrowia

Medexpress

Opublikowano 13 wrzesnia 2021, 13:19

Medexpress

Opublikowano 13 wrzesnia 2021, 13:19

Politolog, ekonomista, dotychczasowy szef lubuskiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Piotr Bromber został powołany na stanowisko podsekretarza w Ministerstwie Zdrowia.

- Piotr Bromber ma zająć się tymi sprawami, które są najbardziej palące. Dialog i rozwój kadr. Odnoszę się do sporu, który prowadzimy z komitetem protestacyjnym, ale też z kształceniem kadr, zbudowaniem zasobów, które są deficytowe w systemie - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

A Piotr Bromber zadanie będzie miał niełatwe. W sobotę ruszyło Białe Miasteczko 2.0, które rozpoczęło się od wielkiej manifestacji, w której wzięło udział około 30 tys. lekarzy, pielęgniarek, ratowników, diagnostów, fizjoterapeutów oraz pacjentów.

- W ochronie zdrowia zawsze były emocje i oczekiwania. Yowarzyszył im brak zaufania. Chcemy to zaufanie odbudować. Jesteśmy otwarci na dialog z każdym - zapowiedział Piotr Bromber.

Kim jest Piotr Bromber: Na stronie lubuskiego oddziału wojewódzkiego NFZ czytamy o nim:

Ukończył liczne kursy i szkolenia zawodowe z zakresu zarządzania i finansów publicznych w szczególności: kontroli i nadzoru, zamówień publicznych, ochrony zdrowia, w tym również studia podyplomowe Kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji oraz Zarządzanie Finansami – ujęcie praktyczne.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w administracji rządowej w województwie, gdzie zajmował się zamówieniami publicznymi, kontrolą i audytem wewnętrznym oraz zarządzaniem funduszami europejskimi. Pełnił m.in. funkcję Kierownika Oddziału Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Od 29 października 2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych LOW NFZ. W okresie od 31 grudnia 2015 roku do 11 lipca 2018 roku p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Od 12 lipca 2018 r. Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Posiada doświadczenie dydaktyczne, które zdobył prowadząc zajęcia m.in. na Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu finansów publicznych i problematyki ochrony zdrowia.

Źródło: NFZ/MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

kierownictwo resortu zdrowia / Piotr Bromber
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31