Prawo

W pracach nad nową ustawą refundacyjną kluczowy jest dialog

– Brakuje dialogu i partnerskiej wymiany zdań – tak o pracach nad Dużą Nowelizacją Ustawy Refundacyjnej mówi Michał Byliniak, dyrektor...

21 listopada 2022, 14:00

Aptekarze sprzeciwiają się wprowadzeniu opłaty rocznej

Naczelna Rada Aptekarska sprzeciwia się propozycji obciążenia aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych opłatą roczną. Taki pomysł...

09 listopada 2022, 09:21

Zmiany w finansowaniu świadczeń. Projekt nowelizacji został opublikowany

Do Rady Ministrów skierowany dziś został projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zmiany mają dotyczyć zasad...

08 listopada 2022, 13:32

Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

02 listopada 2022, 14:12

Jest projekt nowelizacji Prawa Farmaceutycznego. Co zakłada?

Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

31 pazdziernika 2022, 06:57

ostatnie z kategorii "Prawo"

250 artykułów

Jest stanowisko MZ w sprawie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

MZ publikuje objaśnienie prawne dot. możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia...

Ważne zmiany dla pielęgniarek i położnych. Ustawa z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i...

Gdański Uniwersytet Medyczny: więcej miejsc na kierunek lekarski

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

Broń i amunicja
Zmiany w orzeczeniach lekarskim i psychologicznym

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia MZ w spr. wzorów orzeczenia lekarskiego i...

MZ: nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika

Do konsultacji przekazano Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w...

PIT 0 dla młodych z podpisem prezydenta. Co ze świadczeniami zdrowotnymi?

Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób...

Ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu z nowymi uprawnieniami

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

Zarządzenie NFZ: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków...

Ministerstwo Przedsiębiorczości publikuje raport nt. rekomendacji implementacji do polskiego prawa Rozwojowego Trybu Refundacyjnego

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wspierane przez konsorcjum w składzie Czyżewscy...